Kontakt

Składki członkowskie

Wpłaty należy dokonywać osobiście lub przelewem do 10 dnia miesiąca na konto Raiffeisen Polbank41 1750 0012 0000 0000 3574 1925
(w tytule przelewu: Imię i Nazwisko, składka za miesiąc …).