Na koleżeńskie zaproszenie Stowarzyszenia Polskich Weteranów Szermierki mamy przyjemność brać udział w zawodach Grand Prix Polski Weteranów w szermierce sportowej. Staramy się walczyć dzielnie, godnie reprezentować Oficerską Szkołę Szabli i podtrzymywać tradycje Kawalerii II RP i Instytutu im. Miklosa Toldiego. Od października 2017 r. udało nam się wywalczyć dwa złotecztery srebrne i trzy brązowe medale oraz  pierwsze miejsce w Pucharze Grand Prix Polski Weteranów. Na XXVII Indywidualnych Mistrzostwach Polski Weteranów w szabli zdobyliśmy złoty (Małgorzata Domino) i brązowy medal (Tomasz Jasiński) oraz złoty medal dla najlepszego amatora (Tomasz Jasiński). Zawodnikom mającym za sobą profesjonalne kariery sportowe i wieloletnie doświadczenie przeciwstawiamy wolę walki oraz wiedzę i tradycyjne techniki Węgierskich Mistrzów z Instytutu im. Miklosa Toldiego, przekazane przez Norberta Mádaya. Zadziwiające jak skuteczne i efektywne we współczesnej szermierce sportowej mogą być techniki i taktyki przedwojennego przecież Instytutu. Chcemy z tego miejsca podziękować Norbertowi MádayowiZałożycielowi Węgierskiej Szkoły Szermierki Szablą, za możliwość nauki i doskonalenia umiejętności szermierczych dostępnych przez długie lata jedynie dla najwybitniejszych węgierskich fechmistrzów.

Małgosia Domino i Tomek Jasiński, Instruktorzy Oficerskiej Szkoły Szabli

On friendly invitation on behalf of Polish Fencing Veterans Association we have the opportunity to participate in Polish Fencing Veterans Grand Prix in sport fencing. We do our best to compete and proudly represent Officers Sabre Fencing School and keep the traditions and memory of II RP Cavalry and Miklos Toldi Institute. Since October 2017 we managed to win 2 gold, 4 silver and 3 bronze medals as well as first place in Polish Veterans Grand Prix Cup. During XXVII Polish Veterans Individual Championships we won gold medal (Małgorzata Domino), bronze medal (Tomasz Jasiński) and gold medal for the best amateur (Tomasz Jasiński). Against opponents with professional careers behind them and years of experience under their belts we put our will to fight along with knowledge and tradition honed by Hungarian Masters from Miklos Toldi Institute, relayed to us by Norbert Máday. It is surprising how effective and efficient those techniques and strategies turn out despite coming from pre-war Institute. We would hereby like to thank Norbert MádayFounder of the Hungarian Sabre Fencing School for the opportunity to learn and train skills that were for long years only accessible to the best Hungarian Fencemasters.

Instructors of the Officers Sabre Fencing School, Małgosia Domino and Tomek Jasiński

 

Na pierwszym planie: Norbert Máday – Założyciel Węgierskiej Szkoły Szermierki Szablą,  w środku stoją: Aleksandra Karp i Jarosław Buć – Instruktorzy Polsko-Węgierskiej Szkoły Szermierki Szablą, po bokach stoją: Małgorzata Domino i Tomasz Jasiński – Instruktorzy Oficerskiej Szkoły Szabli.

In front: Norbert day, Founder of The Hungarian Sabre Fencing School; in the midle: Aleksandra Karp and Jarosław Buć, Instructors of the Polish-Hungarian Sabre Fencing School; on the sides: Małgorzata Domino and Tomasz Jasiński, Instructors of the Officers Sabre Fencing School.