Sport

Zawody amatorów w konwencji szabli pojedynkowej oraz zawody weteranów w szabli sportowej