Pokazy i Inscenizacje

Pokazy władania białą bronią pieszo i konno połączone z pokazami wyszkolenia konia wojskowego oraz fabularyzowane przedstawienie kostiumowe osadzające walkę na szable wśród wydarzeń historycznych.