Oferta

Rekreacja

Cotygodniowe zajęcia z szermierki wojskowej, nauka i doskonalenie technik władania szablą w oparciu o Polskie i Węgierskie tradycje wojskowe oraz zajęcia jeździeckie z elementami wyszkolenia kawaleryjskiego.

Sport

Zawody amatorów w konwencji szabli pojedynkowej oraz zawody weteranów w szabli sportowej

Pokazy

Pokazy władania białą bronią pieszo i konno połączone z pokazami wyszkolenia konia wojskowego oraz fabularyzowane przedstawienie kostiumowe osadzające walkę na szable wśród wydarzeń historycznych.

Historia

Żywe lekcje historii prowadzone w formie pełnych humoru zajęć pozwalających uczestnikom w sposób interaktywny zapoznać się ze specyfiką ciekawego i imponującego świata szermierzy i żołnierzy.

Warsztaty

Warsztaty władania szablą, przejażdżki konne oraz zabawy edukacyjne z udziałem kuców i ptaków drapieżnych przygotowane z myślą o najmłodszych oraz szkołach, firmach i grupach zorganizowanych.